Största privata arbetsgivare, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 641 invånare. HKScan Sweden AB är största privata arbetsgivare och med 675 anställda (nov 2020) den 71:a största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.