Förvärvsfrekvens, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 85 747 människor (2019). Landarealen är 1 252 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.