Förvärvsfrekvens, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 641 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 59:e lägsta i landet med 77,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.