Förvärvsfrekvens, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 217 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 51:a lägsta i landet med 77,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.