Andel högutbildade, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 84 908 människor (2018). Landarealen är 1 252 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.