Andel högutbildade, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 641 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 71:a högsta i landet med 24,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.