Skattesats, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 560 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Kristianstads kommun till 32,64 procent, vilket var den 72:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.