Befolkningsökning, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 641 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Kristianstads kommun den 90:e högsta i landet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.