Befolkningsökning, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 217 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kristianstads kommun den 84:e högsta i landet med 2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.