Medelålder, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 217 invånare. Värdet för medelålder är det 93:e lägsta i landet med 42,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.