Invånare i kommunen, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 560 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 25 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.