Kommunens kostnader, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 723 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 74:e lägsta i landet med 61 139 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.