Kommunens skatteintäkter, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 783 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det trettonde lägsta i landet med 41 442 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.