Andel förtidspensionärer, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 17 756 människor (2019). Landarealen är 377 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.