Andel förtidspensionärer, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 738 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 22:a högsta i landet med 6,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.