Andel företagare, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 17 600 människor (2018). Landarealen är 377 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.