Förvärvsfrekvens, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 17 756 människor (2019). Landarealen är 377 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.