Förvärvsfrekvens, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 783 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 43:e lägsta i landet med 76,4 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.