Andel högutbildade, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 783 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 47:e lägsta i landet med 14,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.