Andel högutbildade, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 17 600 människor (2018). Landarealen är 377 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.