Skattesats, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 723 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Klippans kommun till 31,93 procent, vilket var den 43:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.