Befolkningsökning, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 783 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Klippans kommun nära genomsnittet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.