Befolkningsökning, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 723 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Klippans kommun nära genomsnittet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.