Medelålder, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 783 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 43,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.