Medelålder, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 738 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 42,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.