Invånare i kommunen, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 783 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 136:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.