Invånare i kommunen, Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 17 600 människor (2018). Landarealen är 377 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.