Kommunens kostnader, Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 430 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det elfte lägsta i landet med 53 584 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.