Andel förtidspensionärer, Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på nästan 31 491 människor (2018). Landarealen är 154 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.