Andel förtidspensionärer, Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 020 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 44:e lägsta i landet med 3,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.