Andel högutbildade, Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 341 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 27:e högsta i landet med 32,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.