Skattesats, Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 020 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Kävlinge kommun till 29,69 procent, vilket var den femte lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.