Befolkningsökning, Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 430 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Kävlinge kommun den 91:a högsta i landet med 1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.