Befolkningsökning, Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 470 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Kävlinge kommun den 68:e högsta i landet med 2,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.