Befolkningsökning, Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 341 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Kävlinge kommun den 70:e högsta i landet med 2,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.