Befolkningsökning, Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 020 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kävlinge kommun den 56:e högsta i landet med 3,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.