Medelålder, Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 341 invånare. Värdet för medelålder är det 42:a lägsta i landet med 40,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.