Kommunens skatteintäkter, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 745 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 56:e lägsta i landet med 44 527 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.