Kommunens skatteintäkter, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 631 människor (2019). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.