Anställda i kommunen, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 745 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 082 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.