Största privata arbetsgivare, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 745 invånare. Största privata arbetsgivare är ATOS MEDICAL AKTIEBOLAG med 175 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.