Andel företagare, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 653 invånare. Värdet för andel företagare är det femtonde högsta i landet med 10,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.