Andel företagare, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 745 invånare. Värdet för andel företagare är det 24:e högsta i landet med 10,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.