Andel högutbildade, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 745 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.