Andel högutbildade, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 635 människor (2018). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.