Skattesats, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 653 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Hörby kommun till 32,26 procent, vilket var den 62:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.