Befolkningsökning, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 631 människor (2019). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.