Medelålder, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 718 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 43,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.