Invånare i kommunen, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 635 människor (2018). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.