Invånare i kommunen, Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 585 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 137:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.