Kommunens kostnader, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 17 297 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 56:e lägsta i landet med 59 895 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.