Kommunens skatteintäkter, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 16 954 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 729 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.