Andel företagare, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 16 954 invånare. Värdet för andel företagare är det 77:e högsta i landet med 8,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.