Förvärvsfrekvens, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 16 830 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 81,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.