Andel högutbildade, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 16 954 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 44:e högsta i landet med 28,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.