Skattesats, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 17 376 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Höörs kommun till 32,93 procent, vilket var den 85:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.