Skattesats, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 16 830 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Höörs kommun till 32,93 procent, vilket var den 90:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.