Befolkningsökning, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 17 376 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Höörs kommun den 37:e högsta i landet med 3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.