Befolkningsökning, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 16 830 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Höörs kommun den 93:e högsta i landet med 2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.