Befolkningsökning, Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 16 954 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Höörs kommun nära genomsnittet med 1,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.