Kommunens kostnader, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 193 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjuttonde lägsta i landet med 56 033 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.