Kommunens skatteintäkter, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 589 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 106 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.