Största privata arbetsgivare, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 589 invånare. Största privata arbetsgivare är Höganäs Sweden AB med 475 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.