Andel förtidspensionärer, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 168 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 53:e lägsta i landet med 3,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.