Andel företagare, Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 589 invånare. Värdet för andel företagare är det 54:e högsta i landet med 9,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.